Handy Recovery 5.0 Full - Phần mềm cứu dữ liệu đã xóa hoặc format

Share |
  Phần mềm cứu dữ liệu cực tốt này sẽ giúp bạn rất nhiều khi lỡ tay delete hoặc format ổ đĩa. Các bạn cài đặt sau đó copy 2 file trong folder Crack vào chỗ cài đặt sau đó double click vào file CzW.reg để đăng kí bản quyền.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.